De bloed- en lymfe omloop

De Bloeds- en lymfe-omloop,

Bloed is een vloeibaar weefsel, wat is opgebouwd uit cellen zoals de bloedlichaampjes en de bloedplaatjes. En dan heeft het een tussenstof wat we bloedplasma noemen.
De bloedlichaampjes in het bloed zijn onder te verdelen in drie soorten:

 1. Rode bloedlichaampjes (erytrocyten); die vooral zorgen voor de aanvoer van zuurstof en afvoer van het koolzuurgas
 2. Witte bloedlichaampjes ( leukocyten); zijn de beschermende lichaampjes die de strijd aangaan met vreemde cellen
 3. Bloedplaatjes ( trombosecyten ); zorgen voor de bloedstollende eigenschap bij een verwonding

En dan hebben we niet te vergeten het bloedplasma, wat voor 60% in het bloed zit. Bloedplasma is een geelachtige vloeistof wat voor 90% uit water bestaat en de overige 10% bestaat uit:

 1. Mineralen
 2. Vitaminen
 3. Hormonen
 4. Antitoxines
 5. Pro-trombine – fibrinogeen
 6. Albumine en globuline

Het rode beenmerg is verantwoordelijk voor de aanmaak van alle bloedcellen.

Bloedstolling,
Er zijn een drie tal processen die ervoor zorgen dat de bloedstolling tot stand komt. Een door een zenuwreflex beschadigde bloedvatwand, de bloedplaatjes gaan zich vast kleven aan de de randen van de beschadiging. Hier hechten zij zich vast en vormen een prop. Uiteindelijk gaat het stollingmechanisme ervoor zorgen dat de prop niet oplosbaar wordt zodat er een definitieve sluiting ontstaat.

Bloedziekte of Hemofilie,
Is een aangeboren bloedziekte die alleen door vrouwen overdraagbaar is op zonen, waarbij het bloed het vermogen om te stollen volledig of weinig heeft verloren.

Trombose of Embolie,
Trombose noemen we de prop die in de bloedbaan vast zit. Op het moment dat deze loskomt en mee wordt gevoerd door de bloedbaan noemen we dit embolie. Als de bloedprop in een kleiner vat terecht komt, naar bijvoorbeeld de longen of  de hersenen kan dit tot een acute dood leiden.

Diffusie / Osmose,
Als er een menging is van vloeistoffen met vloeistoffen of gassen met gassen dat praten we over diffusie. Als zich een diffusie voordoet tussen bijvoorbeeld twee vloeistoffen die niet geheel gelijk zijn aan elkaar, ontstaat er tussen deze twee een half door laat baar vlies. Dit is een bijzondere diffusie omdat concentratievereffening heeft plaatsgevonden tussen twee verschillende vloeistoffen en noemen we dit osmose.

Het bloed heeft verschillende functies in ons lichaam, hier alles op een rijtje:

 1. zorgt ervoor dat voedingstoffen worden vervoerd, opgenomen en afgegeven aan de verschillende organen en weefsels
 2. zorgt ervoor dat de zuurstof door het bloed naar de organen en weefsels wordt geleid
 3. zorgt ervoor dat afvalstoffen worden vervoerd, opgenomen en afgegeven
 4. zorgt ervoor dat koolzuur wordt vervoerd, opgenomen en afgegeven
 5. dat hormonen en enzymen worden getransporteerd
 6. geeft bescherming tegen schadelijke stoffen
 7. zorgt voor de warmte verdeling
 8. regelt de spanning in de cellen
 9. zorgt ervoor dat je bloed stolt na een verwonding
 10. regelt dat de weefselvochtsamenstelling constant gehouden wordt

We hebben te maken met verschillende bloedgroepen. In Nederland is de gemiddelde verdeling: 43% bloedgroep A,  8% bloedgroep B, 3% heeft bloedgroep AB en 46% bloedgroep O. De verschillende types heeft te maken met het wel of niet bezitten van de stof antigeen. zie hieronder het overzicht:

500px abo blood typesvg 300x2091 De bloed en lymfe omloop

Wat algemene omschrijvingen met betrekking tot de bloeds- en lymfe-omloop:

 • Slagaderlijk systeem = loopt vanuit het hart naar het lichaam
 • Aderlijk systeem = loopt vanuit het lichaam naar het hart
 • Aders noemen we ook wel venen
 • Anastomose noemen we een overbrugging door middel van een klein adertje van een kleine slagader naar een kleine ader
 • Het aderlijksysteem  heeft meer bloedvaten dan het het slagaderlijksysteem